rad Chrobáky - Črvotočivé


Malý až veľký hmyz (od 1 mm do 15 cm) rozličného vzhľadu. Telo tvrdé. Prvý pár krídel premenný na tvrdé krovky, sú nelietacie. Druhy pár krídel je blanitý, zložený pod krovkami. Ústne ústroje sú hryzavé. Väčšina druhov je rastlinožravých resp. všežravých. Premena je dokonalá. Medzi chrobáky patrí najviac škodcov potravina skladových výrobkov. Škodia na obilovinách, múke a múčnych výrobkoch, strukovinách, tabaku, a iných rastlinných produktoch. Ďalej škodia na mäsových výrobkoch, koži a kožených výrobkoch, ničia múzejné zbierky. Poškodzujú drevo a drevené výrobky. Škodia larvy aj dospelé chrobáky.
Črvotočovité sú drobné chrobáky so štítom, ktorý im ako kapucňa prekrýva hlavu. Beznohé larvičky škodia v suchých substrátoch.

Črvotoč chlebový - Stegobium paniceumČrvotoč chlebový – Stegobium paniceum

Najrozšírenejší škodca v domácnostiach, v potravinárskych prevádzkach. Larvy požierajú rôzne druhy potravín (hlavne múčne) ale aj iné výrobky. Je to kozmopolitný druh, viazaný na človeka. Vo voľnej prírode je zriedkavý, častejší je v sýpkach a potravných skladoch, v chlebe a ostatných potravinách, najmä v čokoláde, silných koreninách, ba aj v jedovatých liekoch, v hmyzích a či botanických zbierkach. V ľudských sídlach sa vyskytuje počas celého roka. Samička kladie vajíčka do chleba, pečiva, čokolády a podobných potravín. Z nich sa liahnu belavé pandravovité larvy s krátkymi nohami. Larvy prechádzajú cez niekoľko štádií (instarov), kým sa zakuklia. Chrobáky sa liahnu počas celého roka. Hned sú pripravené spárit sa a naklást vajíčka. Môžu spôsobovať škody na potravinách, najmä na chlebe a pečive.