rad Blankokrídlovce - Mravce


Blankokrídlovce majú dva páry blanitých krídiel. Ústne ústroje sú hryzavé, niekedy premenné na lízavé (včely). Vyvíjajú sa premenou dokonalou. Niektoré druhy sú z pohľadu človeka užitočné – ich larvy požierajú škodlivý hmyz. Iné druhy sú škodlivé. Niektoré druhy žijú v spoločenstvách – včely, osy, mravce.
Jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších skupín hmyzu na Zemi predstavujú mravce. Je to blanokrídly hmyz typický svojím sociálnym spôsobom života, kde v jednom hniezde alebo spoločnom hniezdnom zoskupení môžu byť u určitých druhov až milióny jedincov. Mravenčie spoločenstvá sa rozdeľujú na tri kasty: bezkrídle robotnice, okrídlené samičky a samčeky, ktoré sa objavujú v určitom období roka pri rojení. Samička po oplodnení stráca krídla a stáva sa zakladateľkou – kráľovnou nového hniezda, prípadne je prijatá do už existujúcej kolónie. Kráľovné mravenčích spoločenstiev patria k najdlhšie žijúcim predstaviteľom v ríši hmyzu. Dlhého veku sa dožívajú aj robotnice. Sú vybavené inštinktívnymi vzorcami chovania, ktoré im umožňujú vzájomne komunikovať a vykonávať činnosti potrebné pre existenciu kolónie. Robotnice takto zabezpečujú stavbu a údržbu hniezd, získavanie a prerozdeľovanie potravy, starostlivosť o potomstvo a obranu spoločenstva. Na svete existuje približne desať tisíc rôznych druhov mravcov, u nás je ich známych cez sto druhov. A práve tie, ktoré môžeme najčastejšie pozorovať pri prechádzke v lese, na záhrade, v okolí ľudských obydlí, či priamo v bytoch, vám teraz predstavíme.

Mravec faraónsky - Monomorium pharaonisMravec faraónsky – Monomorium pharaonis

Tento druh mravca v našich podmienkach žije trvale synantropne. Má dokonalú premenu. Vývoj pri izbovej teplote prebieha zhruba 36 dní (vajíčko 7 dní, larva 17 dní, predkukla 3 dni, kukla 9 dní). U pohlavných foriem trvá vývoj v priemere o 14 dní dlhšie. Optimálna teplota je 26°C. Pri 14°C prežívajú, ale sa nerozmnožujú. Pri teplote 10°C hynú behom jedného týždňa. Samčekovia a samičky nikdy nelietajú, samičky po spárení sa vracajú nazad do hniezda. Faraónsky mravec je všežravec, prednosť dáva potrave s obsahom bielkovín (mäso, mäsové výrobky) požiera aj sladkosti. Zdá sa, že potravu rád strieda. Vždy dáva prednosť čerstvej a vlhkej potrave. K životu nutne potrebuje vodu. Škodí nie len požieraním potravín, ale aj znečisťovaním. Stavia si jednoduché hniezda na skrytých miestach, ako sú špáry v múre, strope, podlahe v nábytku, okolo teplovodného potrubia, eletrického vedenia, v kúpelniach, bytových jadrách, kinách, a v rôznych obaloch, krabiciach, izbových kvetinách. Kolónie mravcov sú rôzne veľké a v napadnutých miestach ich býva väčší počet. Jedna kolónia má niekoľko desiatok i stoviek (150 a viac) samičiek a mnoho tisíc robotníc. Pre založenie novej kolónie je potrebné najmenej 20 robotníc a jedna samička.
Charakteristické znaky :
Robotnice - veľkosť 2 mm, svetlohnedá až čajová farba, bruško tmavé, dožívajú sa 20 týždňov.
Samičky - veľkosť 3,5 – 4,8 mm, farba žltohnedá, dožívajú sa cca 400 dní.
Samčekovia - veľkosť 2,5 – 3,1 mm, farba hnedá, dožívajú sa 14 – 21 dní.
 

Mravec obyčajný - Lasius nigerMravec obecný - Lasius niger

Je naším najbežnejším druhom. Poznáme ho tiež pod názvom čierny. Hniezda si vytvára na najrôznejších miestach – pod kameňmi, kusmi dreva či v pôde s hlinenou kopcovitou nadstavbou. Často ho môžeme nájsť v spoločnosti vošiek, kde sa živia sladkými výmeškami, ktoré prenášajú na ďalšie rastliny. Ako všežravec loví drobné bezstavovce a konzumuje rôzne rastlinné a živočíšne zbytky. Niekedy preniká aj do bytov. Podobne sa chová i kontrastne zafarbený druh s červenožltou hrudou Lasius emarginatus. Sýtejšiu čiernu farbu má mravec čiernolesklý (L. fuligonosus), ktorý je viazaný na stromy. Pod koreňmi alebo v dutinách kmeňov si buduje charakteristické kartónové hniezda.