rad Chrobáky - Kožiarovité


Malý až veľký hmyz (od 1 mm do 15 cm) rozličného vzhľadu. Telo tvrdé. Prvý pár krídel premenný na tvrdé krovky, sú nelietacie. Druhy pár krídel je blanitý, zložený pod krovkami. Ústne ústroje sú hryzavé. Väčšina druhov je rastlinožravých resp. všežravých. Premena je dokonalá. Medzi chrobáky patrí najviac škodcov potravina skladových výrobkov. Škodia na obilovinách, múke a múčnych výrobkoch, strukovinách, tabaku, a iných rastlinných produktoch. Ďalej škodia na mäsových výrobkoch, koži a kožených výrobkoch, ničia múzejné zbierky. Poškodzujú drevo a drevené výrobky. Škodia larvy aj dospelé chrobáky.
Hlavnými škodcami kože a suchých materiálov živočíšneho pôvodu sú chrobáky z čeľade kožiarovitých a vŕtavcovitých. Škodia larvy i dospelý hmyz. Kožiarovité sa vyznačujú oválnym telom a tykadlami na konci paličkovito zhrubnutými. Telo pokrývajú šupiny alebo chĺpky, ktoré mu dodávajú zamatovitý vzhľad. Larvy sú nápadne silno chlpaté a hnedasté. Okrem koži napádajú aj vlnený textil, vyschnuté mäso a rôzne semená. Boli pozorované masové premnoženia v starých kobercoch. Najväčším druhom je kožiar domový.

Kožiar domový - Dermestes lardariusKožiar domový – Dermestes lardarius

Kožiar domový (Dermestes lardarius) má 7 - 9 mm, predná polovica kroviek je šedožltá, zadná časť je tmavohnedá. Chrbát larvy pokrývajú dlhé čierne chlpy. Tento druh sa pôvodne vyskytoval iba v strednej Európe. Spolu s človekom sa však rozšíril do celého sveta. Stal sa kozmopolitným druhom. Častejšie ako v prírode ho nájdeme v komorách, v skladoch a iných častiach ľudských obydlí, ale i vo vtáčích hniezdach a v norách stavovcov. Imága (dospelce) sa živia nektárom kvetov. Larvy konzumujú rôzne organické látky predovšetkým živočíšneho pôvodu. V prírode ich najčastejšie nachádzame na zdochlinách. V obydliach človeka konzumujú kožušiny, čalúnený nábytok, koberce z pravej ovčej vlny, plstené klobúky a pod. Zriedkavo ich môžeme nájst aj na údenej slanine, mäse a syroch. Entomológovia aj napriek svojej záľube neradi vidia tohto chrobáka. Ak ho objavia znamená to, že napadol ich zbierku hmyzu a ak jeho prítomnost zanedbajú, kožiar zožerie v krátkom čase všetky preparáty.