rad Dvojkrídlovce - Komáre


Majú jeden pár blanitých krídiel. Druhý pár je premenený na tzv. Kyvadielka. Ústne ústroje sú bodavocicavé. Premena je dokonalá. Z podradu - Komárov sú najvýznamnejšie tri rody - Culex, Aedes, Anopheles.

Komár dotieravý - Culex molestusKomár dotieravý - Culex molestus

Veľkosť 3,5 – 5 mm, svetlohnedo sfarbený. Liahniská tohoto komára sa nachádzajú v ľudských obydliach. Sú to technické priestory, kde sa zhromažďuje voda znečistená organickými látkami, kotolne, teplovodné šachty, výťahové šachty, septiky. Samička sa nemusí pred prvým kladením vajíčok nacicať krvi. Vajíčka kladie na vodnú hladinu, z nich sa liahnu pohyblivé larvy. Larva sa 4x lieni a potom sa mení a kuklu, z ktorej sa liahne dospelý komár – imago. Komáre sa v domoch liahnu po celý rok. Samičky lietajú do bytov a v noci cicajú krv na ľuďoch, zvlášť na deťoch.

 

Komár útočný - Aedes vexansKomár útočný - Aedes vexans

Zástupcovia tohto rodu sú pôvodcami jarných a letných komárich kalamít. Pri premnožení v obrovských množstvách nalietavajú na lesnú zver, hospodárske zvieratá a ľudí. Samičky kladú vajíčka na zem na miesta, ktoré môžu byť zatopené pri povodní alebo topení sa snehu. Sú to lužné lesy, mokré lúky, prehĺbeniny v teréne. Pri silnom premnožení môžu komáre znepríjemňovať pobyt v prírode ale môžu zleietavať aj do vzdialenejších obydlí človeka. 

 

Komár jarný - Aedes communis 1Komár jarný - Aedes communis

Zástupcovia tohto rodu sú pôvodcami jarných a letných komárich kalamít. Pri premnožení v obrovskýc množstvách nalietavajú na lesnú zver, hospodárske zvieratá a ľudí. Samičky kladú vajíčka na zem na miesta, ktoré môžu byť zatopené pri povodní alebo topení sa snehu. Sú to lužné lesy, mokré lúky, prehĺbeniny v teréne. Pri silnom premnožení môžu komáre znepríjemňovať pobyt v prírode ale môžu zleietavať aj do vzdialenejších obydlí človeka.

 

Anopheles 1Anopheles

Samičky znášajú vajíčka do stojatých vôd sú rybníky, melioračné kanále, mláky. Samičky dávajú prednosť cicaniu na dobytku. Niektoré druhy tohto rodu sú prenášačmi malárie. V súčasnej dobe sa anofelesy vyskytujú v menšom množstve. V našich podmienkach sa nerobí špeciálna likvidácia anofelov.