Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia


V oblasti ochrannej Deratizácie, Dezinsekcie a Dezinfekcie Vám ponúkame: 

 

Vysokú kvalitu prevedenia:

 • 20 rokov praxe v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
 • Každý výkon prác DDD činnosti vykonáva asanačná skupina so štátnym osvedčením, ktoré je zárukou kvalitnej a odborne vykonanej práce na profesionálnej úrovni.
 • Pracujeme s prípravkami, ktoré patria vo svete medzi najkvalitnejšie a v našej dlhoročnej praxi sa vynikajúco osvedčili.
 • Záruku za vykonané práce až do 90 dní v závislosti od použitého prípravku
 • Používame výlučne prípravky a technológie, ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR.
 • Výkon deratizácie v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí. 
 

Mimoriadne výhodná cenová ponuka, ktorá obsahuje ceny včítane:

 • Bezplatného poradenstva a obhliadky.
 • Vyhotovenie cenového návrhu a zmluvy o dielo (v prípade záujmu).
 • Osvety, prípravných a bezpečnostných opatrení.
 • Vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác odpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám.
 • Pri deratizácii: označenie ošetrených priestorov výstražnými letákmi, zber a likvidácia uhynutých hlodavcov a vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole, všetko v súlade s programom HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
 

Vysoká flexibilita:

 • Aplikácia podľa požiadaviek klienta v denných aj nočných hodinách. V prípade potreby je možná aplikácia aj v deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatkov bez príplatku.
 • V prípade dohody s Vami sme schopní garantovať potlačenie nežiadúceho hmyzu a hlodavcov vo Vašich priestoroch počas celého rok.
 • Zachovanie diskrétnosti, hygienických a estetických zásad považujeme za úplnú samozrejmosť.