Odpadové hospodárstvo


Vyberte si z našej ponuky činnosti v oblasti Odpadového hospodárstva:

  • Dočisťovanie kontajnerových stojísk a odvoz veľkorozmerného odpadu ...viac

  • Vypratávanie suterénných a iných priestorov od odpadu ...viac

  • Vypratávanie povál od odpadu ...viac

  • Odvoz a likvidácia odpadov ...viac