Vypratávanie povál od odpadu


Na základe dlhoročných skúseností so závažnou problematikou povál z hľadiska napr.: požiarnej ochrany, zahniezdeniu holubmi atď., hlavne starších častí miest a obcí, Vám firma DDD ACTIV na profesionálnej úrovni vyprace povaly od veľkorozmerného, domového a iného odpadu a postará sa o jeho likvidáciu. Zároveň, pokiaľ to bude potrebné, vyčistíme povaly od holubieho trusu, ktorý môže byť pôvodcom rôznych závažných respiračných a iných ochorení, nakoľko na tele holubov, v ich hniezdach a truse sa vyskytuje zhruba 100 rôznych pôvodcov chorôb (vírusy, baktérie, pliesne, mikroorganizmy podobné baktériám) a parazitov (červy). Samozrejme, že k tomu sa postaráme aj o likvidáciu uhynutých holubov, holubincov a pod. Súčasne počas výkonu vypratávacích a čistiacich prác bude vykonaná aj dvojnásobná ochranná dezinfekcia (prvá pred započatím prác a druhá po vyčistení povaly) za účelom likvidácie choroboplodných mikroorganizmov. Cenovú kalkuláciu Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke objektu.