Vypratávanie suterénov, pivníc, výťahových šácht a iných priestorov


Ak máte znečistené a zapratané priestory veľkorozmerným, domovým a iným odpadom a potrebujete ich vyčistiť a vypratať, stačí len zavolať a my prídeme priamo k Vám, navrhneme ideálne riešenie a vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Samozrejme bezplatne. Zapratané priestory Vám vyčistíme a odpad vypraceme, naložíme, odvezieme a zlikvidujeme. Pokiaľ to bude potrebné, môžeme vykonať aj dezinsekciu, dezinfekciu alebo deratizáciu daných priestorov.