Predstavenie spoločnosti DDD ACTIV


Deratizácia, Dezinsekcia , Dezinfekcia

Firma DDD ACTIV bola založená v roku 1992 ako jedna z prvých firiem v súkromnom sektore zaoberajúcich sa ochrannou dezinsekciou, deratizáciou a dezinfekciou. Povolenie na vykonávanie DDD činnosti je zaregistrované na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská č.8. Naše služby sme schopní poskytnúť promptne v termíne stanovenom objednávateľom a to aj v dňoch pracovného voľna i počas sviatkov, ako aj v neskorých nočných, alebo v skorých ranných hodinách, bez nároku na zvláštne príplatky. Pracujeme s najmodernejšími chemickými a veľmi účinnými prípravkami z dovozu, schválenými Ministerstvom zdravotníctva SR, formulované podľa najnovších poznatkov a receptúr s dlhodobými reziduálnymi účinkami, v dávkach a kombináciách dosahujúcich vysoký efekt a potláčajúcich v maximálnej miere možnosť rezistencie s prihliadnutím na minimálne zaťaženie životného prostredia.
 

Čistiace a Upratovacie práce a Odpadové hospodárstvo 

Nakoľko deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a čistota prostredia majú k sebe veľmi blízko, rozšírili sme v roku 1995 naše služby o Čistiace a upratovacie práce a Odpadové hospodárstvo aby sme vyhoveli požiadavkám našich klientov a zbavili ich starostí hľadaním ďalšieho dodávateľa. Z praxe totiž vieme, že vo veľa prípadoch deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia bez čistoty prostredia a správneho nakladania s odpadmi má nízky efekt. Napríklad ak máte vytopené suterénne priestory splaškami nestačí ich len vyčistiť ale treba aj dezinfikovať a vypratať, alebo ak chcete vyčistiť a vypratať povalu od holubieho trusu a iného odpadu, mi vám ponúkneme komplexné riešenie – vyčistíme od trusu, uhynutých jedincov a ostatný odpad odvezieme, zlikvidujeme a povalu vydezinfikujeme. Pravidelné dočisťovanie kontajnerových stojísk pri vašich objektoch slúži ako preventívne opatrenie voči zahniezdeniu hlodavcami. Vypratanie pivničných priestorov od nadrozmerného a iného odpadu je preventívnym opatrením voči zahniezdeniu obtiažnym hmyzom (šváb, blcha, ...). Tieto všetky činnosti a mnoho ďalších iných v spojitosti s deratizáciou, dezinsekciou, dezinfekciou ale aj samostatne v rámci čistiacich a upratovacích prác (napr.: pravidelné upratovanie spoločných, administratívnych či garážových priestorov, atď.) alebo odpadového hospodárstva (napr.: odvoz nadrozmerného odpadu, vypratávanie objektov od odpadu, dočisťovanie kontajnerových stojísk, atď.) vám ponúka naša firma za výhodných cenových podmienok.