Dočisťovanie kontajnerových stojísk a odvoz veľkorozmerného odpadu


Jedná sa o pravidelné alebo jednorázové čistenie kontajnerových stojísk pri Vašich objektoch vrátane odvozu veľkorozmerného a nespáliteľného odpadu z domácnosti. Pravidelné čistenie kontajnerových stojísk vykonávame 1 krát alebo 2 krát týždenne, prípadne v intervale stanoveným objednávateľom. Po uzatvorení ZOD na pravidelné dočisťovanie kontajnérových stojísk, preberáme na seba zodpovednosť za všetky uplatnené sankcie zo strany MÚ (mestskej časti) v zmysle VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území danej mestskej časti v rozsahu uzatvorenej zmluvy.