Dezinfekcia - ničenie choroboplodných mikroorganizmov


Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúcich k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov.

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre:

  - byty po úmrtí
  - zdravotníctvo
  - povaly a strešné priestory pred a po odstránení vtáčieho trusu, uhynutých
    zvierat a pod.
  - pivničné a suterénne priestory po zatopení
  - dopravné prostriedky (autobusy, električky, vlaky)
  - budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény a pod.
  - armádne komplexy, policajné a väzenské cely
  - poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
  - a iné
 

Spôsob výkonu dezinfekcie:

  - chemickým postrekom