Systematický prehľad významných škodcov


Kmeň ČLÁNKONOŽCE:   - trieda PAVÚKOVCE:
- trieda HMYZ:
- rad ROZTOČE (kliešť, roztoč)
- rad ŠVÁBY (šváb, rus)
- rad ROVNOKRÍDLOVCE (svrček)
- rad DVOJKRÍDLOVCE (mucha, komár)
- rad BLANKOKRÍDLOVCE (mravec, osa)
- rad BLCHY (blcha)
- rad ŠVEHLY (švehla)
- rad BZDOCHY (ploštica)
- rad MOTÝLE (moľa)
- rad CHROBÁKY (črvotoč, kožiar)
Trieda CICAVCE:  - rad HLODAVCE:
- čeľaď MYŠOVITÉ (myš, potkan, krysa)
- čeľaď HRABOŠOVITÉ (hraboš, hryzec)