rad Rovnokrídlovce - Svrčky


Je to pomerne veľký hmyz so silnými ústnymi orgánmi, dobre vyvinutými nohami a párom krídiel.
Rovnokrídlovce(Orthoptera, Saltatoria)sú zväčša hmyz vyskytujúci sa na poliach. Patria sem kobylky a koníky. Kobylka zelená (Tettigonia viridissima) je jedna z najväčších stredoeurópskych kobyliek, dosahuje dĺžku 28-42 mm. Zdržuje sa najčastejšie na kroch a stromoch. V teplých dňoch usilovne cvrliká. Je mäsožravá a živí sa najmä rastlinnými voškami. Rozšírená je po celej Európe i mimo nej.
Ďalším predstaviteľom tohto rodu je svrček poľný (Gryllus campestris). Veľkosť 20-26 mm. Žije na poľných medziach, trávnatých stráňach a suchších lúkach. Zdržuje sa v dierach v zemi, ktoré si sám vyhrabáva. Na jar intenzívne cvrliká. Je rozšírený po celom území strednej Európy, u nás je veľmi hojný.

Svrček domový - Acheta domesticusSvrček domový – Gryllus domesticus

Veľkosť 16 – 21 mm, žlto sfarbený s tmavohnedými škvrnami na hlave a hrudi. Krídla sú dobre vyvinuté. Skáče pomocou tretieho páru nôh. Samček vydáva svrčivý zvuk. Zdržuje sa v teplých prevádzkach – skladoch, pekárňach, kotolniach.
Samička kladie 200 – 300 vajíčok, z ktorých sa po 7 – 14 dňoch liahnu larvy.
Premena je nedokončená.
Potrava : kuchynské odpadky, mäsové a múčne výrobky, varené zemiaky, zelenina, ovocie. Potravu znečisťujú výkalmi.