rad Roztoče


Sú to drobné pavúkovce od 0,1 mm až po 1 cm veľké. Telo im splynulo do jedného celku. Ústne ústroje sú hryzavé alebo cicavé. Vnútorné ústroje majú hodne zredukované, prevláda tráviaca sústava bohato rozvetvená. Dýchajú buď vzdušnicami, alebo povrchom tela. Pohlavie majú oddelené. Vyvíjajú sa premenou nedokonalou. Z vajíčka sa liahne larva, tá po lienení sa mení na nymfu a po ďalšom lienení sa mení na dospelého jedinca. Škodia na rastlinách, potravinách, niektoré druhy parazitujú na človeku alebo zvieratách a môžu prenášať pôvodcov infekčných ochorení.

Kliešť obyčajný - Ixodes ricinusKliešť obyčajný - Ixodes ricinus

Telo je vajcovitého tvaru, zhora stlačené. Samička je dlhá 3,5 – 4,5 mm, predná časť teľa je čierna, zadná červenkavá. Samček dlhý 2,2 – 2,6 mm, čierno sfarbený. Ústne ústroje sú cicavé, vpredu zahrotené, pri cicaní sa zavŕtava do kože hostiteľa. Dospelé kliešte sa prichytávajú na väčších hostiteľov (srny, jelene). Nacicané samice majú sivú farbu a veľkosť hrachu. Kliešť prenáša veľmi závažne ochorenia, napr. kliešťový vírusový zápal mozgu, lymskú boreliózu, tularémiu, babeziózu. Kliešť obyčajný sa vyskytuje v listnatých a zmiešaných lesoch, od nížin do nadmorskej výšky 600-700 m. V prírode sa kliešte objavujú včasne z jari. Najhojnejší výskyt je v apríli – máji a od polovice septembra a v októbri.
 

Roztoč domáci - Glyciphagus domesticusRoztoč domáci - Glyciphagus domesticus

Sú to drobné 0,3 – 0,5 mm roztoče, belavej alebo ružovkastej farby. Pre ich vývoj a život má zásadný význam vlhkosť a teplota. Vyznačujú sa vysokou množivosťou a rýchlym vývinom. Samičky znášajú cca 500 vajíčok a ročne býva cca 7 generácii. Škodia na skladovaných potravinách ako je obilie, múka, múčne výrobky, cestoviny, tvrdé syry, olejniny, krmné granule, sušené ovocie, rybie múčky. Potraviny poškodzujú požerom, zápachom a mŕtvymi telami. Prenášajú mikróby a plesne. Konzumácia takto kontaminovaných potravín vyvoláva u ľudí zažívacie ochorenia. 
 

Roztoč múčny - Acarus siroRoztoč múčny - Acarus siro

Sú to drobné 0,3 – 0,5 mm roztoče, belavej alebo ružovkastej farby. Pre ich vývoj a život má zásadný význam vlhkosť a teplota. Vyznačujú sa vysokou množivosťou a rýchlym vývinom. Samičky znášajú cca 500 vajíčok a ročne býva cca 7 generácii. Škodia na skladovaných potravinách ako je obilie, múka, múčne výrobky, cestoviny, tvrdé syry, olejniny, krmné granule, sušené ovocie, rybie múčky. Potraviny poškodzujú požerom, zápachom a mŕtvymi telami. Prenášajú mikróby a plesne. Konzumácia takto kontaminovaných potravín vyvoláva u ľudí zažívacie ochorenia.