Upratovanie objektov


Naša firma Vám ponúka pravidelné alebo nepravidelné (jednorázové) upratovanie a udržiavanie čistoty v spoločných priestoroch obytných domov aj so zimnou údržbou (pri pravidelnom upratovaní) pre jednotlivé spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj pre správcovské spoločnosti zaoberajúce sa správou bytov a nebytových priestorov. Okrem obytných domov ponúkame aj upratovanie a udržiavanie čistoty v administratívnych budovách, nákupných centrách, garážových objektoch atď. Cenovú kalkuláciu Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke objektu, nakoľko výsledná cena závisí od harmonogramu a rozsahu upratovacich prác ako aj veľkosti upratovanej plochy daného objektu.