Čistenie povál od holubieho trusu a uhynutých holubov


Na základe dlhoročných skúseností so závažnou problematikou povál, ktoré sú zahniezdené holubmi, hlavne starších častí miest a obcí, Vám Firma DDD ACTIV na profesionálnej úrovni vyčistí povaly od holubieho trusu a holubincov, ktorý môže byť pôvodcom rôznych závažných respiračných a iných ochorení, nakoľko na tele holubov, v ich hniezdach a truse sa vyskytuje zhruba 100 rôznych pôvodcov chorôb (vírusy, baktérie, pliesne, mikroorganizmy podobné baktériám) a parazitov (červy). Samozrejme, že k tomu sa postaráme aj o likvidáciu uhynutých holubov, holubincov a pod. Súčasne počas výkonu čistiacich prác bude vykonaná aj dvojnásobná ochranná dezinfekcia (prvá pred započatím prác a druhá po vyčistení povaly) za účelom likvidácie choroboplodných mikroorganizmov. Zaroveň, pokiaľ si to budete priať, vypraceme povaly od veľkorozmerného, domového a iného odpadu, naložime a zlikvidujeme. Cenovú kalkuláciu Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke objektu.