Čistenie suterénov, pivníc, výťahových šácht a iných priestorov


Ak máte znečistené, napríklad vytopené suterénne priestory splaškami a zapratané veľkorozmerným, domovým a iným odpadom a potrebujete ich vyčistiť, vypratať a vydezinfikovať, stačí len zavolať a my prídeme priamo k Vám, navrhneme ideálne riešenie a vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Samozrejme bezplatne. Znečistené priestory Vám vyčistíme, vydezinfikujeme, odpad vypraceme, naložíme, odvezieme a zlikvidujeme. Pokiaľ to bude potrebné alebo si budete priať, môžeme vykonať aj dezinsekciu alebo deratizáciu daných priestorov.